Video + Emailový kurz “40 dnů pro lásku”

Dobrý den, Miláčkové,

Možná jste si všimli, že jsem se na dlouhý čas odmlčela a nepsala jsem vám žádné emaily ani články na web. Co se v té době v mém životě dělo, a co z toho vzešlo, najdete v tomto videu, a taky malé poodhalení mého soukromí, i když video bylo původně zamýšleno pouze jako pozvánka do mého nového emailového kurzu zdarma 40 dnů pro lásku.

Registrovat se do něj, a současně si stáhnout samotný ebook, můžete kliknutím na odkaz  

 

 

Obsah videa:

Všichni procházíme intenzívní transformací a já jsem byla od prosince 2015 vedena k tomu, abych ukončila staré aktivity, došlo u mne ke změně mého zaměření, jakoby mne někdo přepnul úplně někam jinam, a já měla potřebu se radikálně odpojit z online světa, z duchovního bádání a zkoumání, byla jsem vedena k tvoření ve hmotě, žití spirituality ve hmotě, a zdokonalování se v oblasti peněz a tvoření peněz tak, abych mohla své dosavadní zkušenosti s domácími financemi předávat těm, kdo si potřebují udělat pořádek ve svých financích, a tím v celém životě.

Což bylo pro mne asi největším překvapením roku! Já a učit o hospodaření s financemi! To by mne nikdy ani ve snu nenapadlo!

 
Návrat ztraceného syna a dcery

Po deseti letech se mi také konečně splnil i můj velký sen a já mohla být zase se svým synem, se kterým jsme byli odděleni, když mu bylo jedenáct, a radovat se, že i dcera nastoupila cestu, která ji baví a přináší růst, je tam šťastná. Děly se rozsáhlé změny v mém životě i v životě mojí rodiny, včetně stěhování každého z nás a změn v podnikání.

 
Nový rozměr spirituality

Byla jsem vedena k tomu, abych přestala se svou závislostí na vnějším duchovním světě, na neustálém napojování se nahoru,

a učila se naplno žít spiritualitu v hmotné realitě, napojovat se na řeč věcí kolem sebe,

žít sama pro sebe, nejenom pořád pro ty druhé, a najít, CO a JAK chci pro sebe dále. A letos máte šanci vidět první výsledky. 🙂

 

Takže co můžete ode mne očekávat v nadcházejícím čase? 😊

Na rozjezd jsem přepracovala můj úspěšný ebook zdarma  40 dnů pro lásku do podoby 40 denní emailové výzvy, kterou – máte-li zájem se mnou absolvovat – odstartujeme přesně na Valentýna, který je připomínkou toho, že mít lásku ve svém životě, je vzácný dar. A co dělat, když ji nemáte, nebo ne v takové podobě a intenzitě, jak byste si přáli.

Ale pozor, jakkoliv kniha, i film, který byl na základě této knihy natočen, i můj ebook píše o partnerské lásce, tato výzva je vhodná pro každý typ vztahů, protože na partnerství se můžeme připravovat i když jsme sami skrze vztahy k lidem okolo nás, nebo jenom a prostě vztahem k sobě.

Takže nepotřebujeme nutně druhého člověka k tomu, abychom se mohli výzvy zúčastnit.

Vím, že námětů na zlepšování vztahů jsou mraky a většinou fungují! Každý člověk doporučuje a učí tyto věci podle svých zkušeností a ze svého úhlu pohledu podle toho, v jaké oblasti pracuje.

Já vám ale nechci předávat v této fázi vývoje svoje zkušenosti, ale chci předat něco jako poklad, který jsem objevila na internetu a který je prověřený v tolika vztazích, že by bylo škoda jej nevyzkoušet.

 

Čím je tato 40 denní výzva odlišná od ostatních návodů na zlepšení vztahů?

 Je prověřená dlouholetou praxí a velkým množstvím partnerství – protože Bůh/Vesmír podporuje ty, kdo žijí podle jeho pravidel.

  Je postavena na biblických základech pro vztahy, což někoho může odradit, kdo – stejně jako já – nemá rád náboženství, ale Boží požadavek na to, aby náš život běžel podle Božích pravidel a zákonů, a nikomu jsme neškodili – to je platné bez ohledu na to, zda jste náboženský člověk či nikoliv.

  Výzva je odlišná v tom, že nevyžaduje spolupráci druhého partnera, což je obrovská výhoda.

Pracujete především sami se sebou a na sobě. A tím měníte celou svou situaci.

Na partnerovi pak záleží pouze to, zda se k vám přidá nebo nikoliv. Ale vy pak máte jistotu a čisté svědomí, že vy jste pro svůj vztah udělali maximum a naučili jste se v něm maximum. A pak se můžete svobodně rozhodnout, co dále. Zda odejít či zůstat. Protože pokud my ve svých vztazích nepochopíme svoje vlastní lekce, není nám dovoleno jenom tak odejít. Anebo když odejdeme předčasně, tak nám Vesmír doručí někoho jiného, s kým v potřebných lekcích budeme pokračovat.

 

Kurz končí přesně na Velký Pátek,

což považuju za symbolické pro tuto misi, kdy ukončením celého běhu tohoto emailového kurzu zdarma symbolicky ukončíme i život tzv. našeho starého člověka, s jeho starými návyky, protože skrze těchto 40 dnů budeme mít položeny základy pro náš další krok transformace celého našeho života na vyšší úroveň bytí. Na vyšší vibrační úrovně. Protože to je to, co my všichni nyní naléhavě potřebujeme a co je současně úkolem našeho národa, abychom nyní aktivně a vědomě dělali:

pozvedali energetické vibrace své i celé své rodiny nebo komunity tam, kde právě jsme.

Což je naším úkolem pro celou Evropu, a nejenom pro ni, právě v těchto povolebních časech, v čase Brexitu a čase islamizace Evropy, kdy energetické vibrace v Evropě jsou silně sníženy všemi těmi těžkými emocionálními událostmi, co jsme tu v průběhu posledních let zažili.

Je naším úkolem i osobní zodpovědností jako Čechů zvedat naše energetické vibrace a čistit své životy i domovy tak, abychom pozvedali celou Evropu a v podstatě celý svět na vyšší úrovně bytí tak, abychom ji chránili a abychom zabránili negativním vlivům, které jsou již v plném proudu a blokují milióny lidí na jejich cestě transformace.

Tak jako v minulosti čeští křesťané ovlivňovali a učili celý svět a byli příkladem lásky a čistého života podle vesmírných zákonů, podle božích řádů – pozor, ale ne podle církevních řádů, ty často nejsou boží ani omylem! – tak i dnešní doslova obrovská armáda lidí, kteří se narodili v tomto čase se závazkem přispět svým dílem k transformaci a probuzení lidstva,

potřebuje vykonat stejné dílo jako kdysi ti ryzí křesťané, ale nyní novým způsobem.

 

My tak máme tvořit skrze energie, skrze práci s energií, kdy ti, kteří jsou probuzení, čistí se, zvládají vědomou práci se svými vlastními energiemi, mají potřebnou sebedisciplínu pro vědomé životy i v soukromí, nejenom na svých webech a YouTube kanálech,

tak mohou jít dále a dělat svou práci. Protože letos se už začíná silně zjevovat něco, co si já pro sebe soukromě nazývám jako etická měřítka pro pracovníky světla, pro všechny, kdo mají nebo chtějí mít nějaký pozitivní vliv na druhé svým vyučováním nebo nějakým působením, ať jsou v církvi nebo mimo církev.  A jenom pro vaši informaci já v žádné církvi nejsem. Ale dlouho jsem byla a vím, jak mnoho lidí tam potřebuje pomoci.

 

To, co říkám, pro většinu z vás nejsou žádné nové informace, takto vede Bůh, pro někoho Vesmír, každého z nás a velké množství lidí to už zcela jasně cítí.

Co ale mnoho lidí necítí a neví, je, kde a jak začít.

A taky to, že na nové úrovni, kde se nyní nachází čím dále tím více lidí, již nebude dovoleno dále učit těm, kteří nejsou připraveni, kteří hrají navenek nějaké hry rádoby všeználků, koučů a učitelů, ale v soukromí si neprošli poctivě svou transformací. Velmi rychle naskočili do role těch, co poučují druhé, aniž sami měli hlubší základy.

Co sleduju já, je to, že těmto lidem už přestávají přicházet smysluplné informace. A oni omílají to stejné pořád dokola. Už nemají na čem dále stavět.

Anebo si sami začínají uvědomovat, což je ta lepší varianta, že ty věci nejsou tak, jak oni sami celou dobu věřili a kázali.

Protože když jste na své vědomé cestě transformace, jednoho dne dojdete do bodu, , kdy zjistíte, že všechno je jinak, že na působení vesmíru a Boha žádný mustr neexistuje, a že vlastně  nic nevíte.

Mne tato situace potkala před léty a já se kvůli tomu sama stáhla do ústraní, abych měla vůbec čas si všechno to srovnat v hlavě. A tehdy jsem se rozhodla, že kašlu na různé náboženské a ezo kvákání furt dokola o ničem, že já nechci jít cestou duchovního učitele, jak to každého na začátku vědomé cesty táhne, ale že chci dostat to všechno duchovní poznání a poznání o tom, jak funguje neviditelný svět, co jsem se během své prorocké služby v církvi a pak mimo ni naučila, mezi lidi praktickým způsobem.

 
A to je přesně to, s čím mohu já vám pomoci a co je i mým úkolem v současné době:

dát ty věci, které jsem se naučila, do systému a předat ten systém těm, kdo to potřebují, kdo chtějí být prospěšní svým rodinám a svým komunitám tam, kde jsou.

Proč 40 dnů?

Nevím proč 😊 , ale vím, že kdykoliv Bůh něco důležitého v dějinách tvořil, vždycky se to dělo během 40 dnů. Asi měl pro to dobrý důvod. 😊

A tak i já jsem připravila své kurzy tak, abychom my všichni mohli naskočit na tu blížící se boží vlnu a surfovat na ní spolu s Ním a v Jeho rytmu. Protože za ty roky ve službě Bohu jsem objevila, že Bůh pracuje ve vlnách, a když ignorujete jeho vedení a jeho vlny, tak se vám pak životem surfuje mnohem hůře a minete podpůrnou energii kolektivního vědomí. Nebo společně jdoucích lidí za stejným cílem, kteří tvoří v neviditelném světě mohutnou páku pomoci na naší cestě.

 

Takže co teď?

Pokud moje povídání s vámi souzní, vstupte prosím do 40 denního zahřívacího kola budování návyků lásky a restartu vašeho života, a pak se naplno můžeme společně pustit do díla!  Tady dole je možnost si zaregistrovat svůj zájem o tento emailový kurz zdarma a pustit se do díla.

Tak, a to je vše, těším se na shledanou s vámi na Valentýna, kdy startujeme! 😊

Zora Zámečníková

P.S. Pokud budete mít potřebu sdílet tyto informace, prosím vždy s funkčním odkazem na tuto stránku. Děkuji vám.