Prohlášení: Postavení občanů EU ve Velké Británii

Prohlášení: Postavení občanů EU ve Velké Británii

příspěvek z 11/07/2016  

 

Nedošlo k žádné změně práv a postavení občanů EU * ve Velké Británii a britských státních příslušníků v EU, jako výsledek referenda. 

 

Rozhodnutí o tom, kdy se spustí Článek 50 a začne se formální proces odchodu, bude na novém premiérovi. UK zůstává členem EU do doby, než veškerá jednání ohledně Článku 50 budou dokončena.

Když opustíme EU, my očekáváme, že právní postavení občanů EU žijících v UK bude zcela ochráněno.

Vláda uznává a oceňuje významný přínos ostatních občanů EU a mimo území Spojeného království, kteří pracují, studují a žijí ve Velké Británii.

Žiji ve Velké Británii po dobu více než 5 let. Co pro mě hlasování opustit EU  znamená?
  • Občané EU, kteří žili nepřetržitě a legálně ve Spojeném království po dobu nejméně 5 let, automaticky mají právo trvalého pobytu. To znamená, že mají právo žít ve Velké Británii natrvalo, v souladu s právními předpisy EU. Neexistuje žádný požadavek na registraci dokumentace k potvrzení tohoto stavu.
  • Občané EU, kteří žili nepřetržitě a legálně ve Spojeném království po dobu nejméně 6 let, mohou požádat o britské občanství, pokud by tak chtěli učinit. Požadavky ohledně způsobilosti lze nalézt zde.

.

 Co když žiji ve Velké Británii po dobu kratší než 5 let?
  • Občané EU mají i nadále právo pobytu ve Velké Británii v souladu s právními předpisy EU. Občané EU nepotřebují k registraci pro jakoukoli dokumentaci, aby si užili jejich práva na volný pohyb a jejich povinnosti. Pro ty, kteří se rozhodnou požádat o osvědčení o registraci, nedošlo k žádné změně vládní politiky nebo v procesech. Žádosti budou i nadále zpracovávány jako obvykle.
  • Ne evropští rodinní příslušníci občanů EU musí i nadále žádat o rodinné povolení (family permit), pokud chtějí vstoupit do Spojeného království podle právních předpisů EU, a oni nemají doklad o pobytu vydaný členským státem. Nedošlo k žádné změně vládní politiky či procesů a aplikace budou i nadále zpracovávány jako obvykle.
  • Širší rodinní příslušníci občanů EU musí i nadále žádat o osvědčení o registraci (pokud se jedná o občana EU – ???), nebo o pobytové karty (pokud nejsou EU příslušníci), pokud chtějí pobývat ve Velké Británii. Nedošlo k žádné změně vládní politiky či procesů a aplikace budou i nadále zpracovávány jako obvykle.
  • Státní příslušníci Irska nyní mají samostatná práva, na základě různých právních předpisů, které umožňují irským státním příslušníkům s bydlištěm ve Spojeném království, že je s nimi ve většině případů zacházeno stejným způsobem jako se britskými státními příslušníky. Neexistuje žádná změna na této pozici.
  • Chorvatští státní příslušníci musí i nadále žádat o osvědčení o registraci, aby mohli pracovat ve Spojeném království v rámci přechodných opatření, které byly zavedeny při Chorvatsko vstoupilo do EU v roce 2013. Typ osvědčení o registraci, které by mohli potřebovat, bude záviset na tom, zda potřebují povolení k práci ve Velké Británii, a co tu budou dělat. Nedošlo k žádné změně vládní politiky či procesů a aplikace budou i nadále zpracovávány jako obvykle.

 .

Má vláda v plánu odstranění státních příslušníků EU z Velké Británie?

 

Nedošlo k žádné změně práv občanů EU na pobyt ve Spojeném království, a proto zůstávají beze změny okolnosti, za kterých by mohl být někdo odstraněn z Velké Británie.

 

Stejně jako tomu bylo před referendem, občané EU mohou být odvoláni z Velké Británie, pouze pokud představují skutečnou, aktuální a dostatečně vážnou hrozbu pro veřejnost, anebo pokud zde nepobývají legálně nebo zneužívají svého práva volného pohybu.

Zdroj: Vládní webová stránka

 

Comments are closed.