Proč České studny?

Proč České studny?

  •  

 

první vydání  28/04/2013

Lidé se mne často ptají, proč se moje organizace jmenuje Czech Wells (České studny)? Obzvlášť tady v Anglii je to poněkud zvláštní. 🙂

Název „Czech School in Manchester“ se nabízel logicky ihned při vzniku školy v roce 2010, ale pro celou organizaci jsem vhodné jméno dlouho nemohla najít. Kdo znáte, jak Vesmír/ Bůh/ Zdroj synchronizuje události, tak víte, že nic se neděje náhodou. 🙂

Až jednoho dne jsem nečekaně zaslechla Čtení na pokračování na Rádiu 7 z knihy známého českého pastora Davida Louly České studny (vyšlo i v angličtině). Slova, která jsem tam slyšela, silně zasáhla moje srdce, protože David Loula tam povídal o věcech, které jsem dostala ve vizi pro mou organizaci. O morálních hodnotách, které je potřeba ve společnosti obnovit a žít. Knihu jsem si sehnala, přečetla a organizaci jsem dala (s Davidovým souhlasem) název Czech Wells – České studny.

Každý národ, stejně tak jako každý člověk, má od Boha speciální úkol, speciální povolání. Které by měl naplnit, aby jeho život měl hlubší smysl. 

Český národ dostal od Boha do vínku lásku k Pravdě a k Bohu. K pravdivému vědění a žití. A tak napříč celou historií Slované, a později Češi a Moravané patřili k nejsilnějším a nejaktivnějším šiřitelům křesťanství (jako symbolu vysokých etických norem), kultury, vzdělání, pracovitosti, čestnosti a vysokých morálních hodnot po celém světě.

Samozřejmě, že všichni máme dobrý přehled o hrůzách, co církev po celá tisíciletí zvládla napáchat, a stále místy páchá, ale zkusme se jednou podívat i na to dobré, co bylo vykonáno.

Čeští křesťané byli také velmi vysoce ceněnou pracovní silou všude, kam přišli, protože důsledně a věrně žili tyto křesťanské principy Českých studní v praxi. “Zlaté české ručičky” byly pověstné všude téměř až do druhé světové války.

 

Bitva na Bílé hoře 1620 a poprava aktivních českých evangelíků v roce 1621 způsobily hromadný exodus silných a charakterních českých lidí ze země. Lidí, kteří se nebyli ochotni podrobit katolické diktatuře. Dílo zkázy v českém národě dokonal potom fašismus a komunismus. A po silném, čestném charakteru českého člověka a jeho velké pracovitosti jakoby se zem slehla.

Velmi dlouho Čechy patřily k silně ateistickým zemím ve světě. Hovořit veřejně nebo ve školách o Bohu či Bibli bylo pro většinu lidí naprosto nepřijatelné a křesťany mnozí stále považují za lidi slabšího ducha.  A podle toho taky mnozí Češi žijí a jednají.

 

Chybí jim jasné morální normy i dobré vzory pro život.

 

Dobrou zprávou však je, že v současné době už je v Čechách rozsáhlé hnutí, které učí žít lidi podle Božích (vesmírných) duchovních principů. Bez náboženství. Ale věřím, že to je výsledek dlouholetých vytrvalých modliteb křesťanů za obrození českého národa. Sama jsem se 9 měsíců – již tady v Anglii – zúčastnila nepřetržitého několikaletého 24/7 modlitebního řetězce za obnovení a probuzení českého národa, který organizoval právě David Loula.

P.S. v roce 2019

Smutnou zprávou je, že vysoké morální kvality a úsilí učinit svět lepším místem k životu již dávno nepatří k výzbroji mnohých křesťanů, církev spokojeně zaspala, tudíž promarnila svoje šance i úkoly a štafetu převzali různí lidé z ezo světa. A stejně jako křesťané, i ezo lidé míchají dohromady své pravdy a dogmata páté přes deváté, do výše svého poznání. Ale na rozdíl od křesťanů umí lidem Boha i Ježíše přiblížit mnohem lépe a srozumitelněji. Což se počítá a má viditelné výsledky.


 

A cože jsou vlastně ty “české studny”, které jsme jako národ dostali do vínku a je naším úkolem je zase vyčistit a používat?   David Loula je rozděluje následovně:

Studna lásky k Pravdě – podle mne ta nejsilnější a nejhlubší, touha žít život podle Božích morálních principů, čestnost, poctivost, pracovitost. Neochota přistoupit na povrchní život a jednání, neochota tolerovat podvod, lež a pokrytectví. Ani ve svém jednání, ani v jednání druhých lidí. Nejednat “jako všichni” jenom proto, že to je obecná norma. Nebýt lhostejný ke špatným věcem a tvářit se, že to není můj problém. Mít odvahu být čestný a pravdivý i v situacích, kde to není pro nás příjemné. Znát Pravdu (Ježíše) osobně a mít s ním osobní vztah.

Studna uctívání – vděčnost Bohu (vesmíru) za to, co máme, za to, co pro nás dělá, už objevilo jako základní pravidlo prosperity i mnoho nevěřících.

Studna svatosti  – Studna modlitby – Studna pracovitosti – Studna Božího řádu – Studna horlivosti – Studna milosrdenství – Studna misie – Studna proroctví – Studna svobody – Studna vzdělanosti

 

Každá společnost, která odmítá žít podle Božích (vesmírných, nikoli náboženských) duchovních zákonů, je zaplavena negativními důsledky této lidské samolibosti a arogance, vzpoury vůči Stvořiteli vesmíru = egocentrismus, sobectví, skepse, deprese, beznaděje, násilí, promiskuita, drogy, rozbité rodiny a vztahy … výčet negativního může být téměř nekonečný.

Český národ v hluboké minulosti podle těchto duchovních principů v určitá období důsledně a vytrvale žil, a v jejich životech a komunitách se žilo nejenom spokojeně a bezpečně, ale také zažívali mnoho zázraků. A tento pozitivní životní styl měl silný dopad taky na okolní země a tak v celé Evropě inspirované právě Čechy v zahraničí nastával postupně rozsáhlý proces reformace.

Proč tedy neobnovit tento životní styl poctivosti a čestnosti znovu?

 

Ve vztahu k sobě i k druhým. A nejenom český národ potřebuje takovou obnovu… Proto České studny. 🙂 

 


  •  
Comments are closed.