Etický kodex amerických Indiánů

Etický kodex amerických Indiánů

Užitečný nejenom jim:

 1. Vstávejte se Sluncem, abyste se modlili. Modlete se sami. Modlete se často. Velký Duch naslouchá, stačí promluvit.
 2. Buďte tolerantní k těm, kteří se ztratili na cestě. Neznalost, domýšlivost, hněv, žárlivost a chamtivost mají původ ve ztracené duši. Modlete se, aby našli vedení.
 3. Hledejte sami sebe. Nedovolte druhým, aby vám dělali cestu. Je to vaše cesta a jen vaše. Ostatní můžou jít s vámi, ale nikdo nemůže jít za vás.
 4. Pečujte o hosty ve svém domě s velkou pozorností. Dejte jim nejlepší jídlo, dejte jim nejlepší postel a zacházejte s nimi s úctou a ctí.
 5. Neberte, co není vaše, ať už to patří člověku, vesnici, divočině nebo kultuře. Nezasloužili jste si to ani jste to nedostali. Není to vaše.
 6. Respektujte vše, co je na této zemi – ať už jsou to lidé nebo rostliny.
 7. Ctěte myšlenky, přání a slova jiných lidí. Nikdy nikoho nepřerušujte, nezesměšňujte ani nenapodobujte.
  Dovolte každému člověku právo na osobní vyjádření.
 8. Nikdy o nikom nemluvte špatně. Negativní energie, kterou vyšlete do světa, se vám mnohonásobně vrátí.
 9. Všichni dělají chyby. A všechny chyby mohou být odpuštěny.
 10. Špatné myšlenky způsobují onemocnění mysli, těla a ducha. Cvičte se v optimismu.
 11. Příroda není pro nás, je naší součástí. Je součástí naší světské rodiny.
 12. Děti jsou semena naší budoucnosti. Zasaďte v nich lásku a zalévejte je moudrostí a životními lekcemi. Když rostou, dejte jim prostor k růstu.
 13. Vyvarujte se ubližování srdcím druhých. Jed vaší bolesti se vám vrátí.
 14. Buďte vždy pravdiví. Upřímnost je testem vaší vůle v tomto světě.
 15. Buďte vyrovnaní. Vaše duševní, duchovní, emocionální a tělesné já musí být silné, čisté a zdravé. Posilujte tělo, abyste posílili mysl. Buďte bohatí v duchu, abyste uzdravili emoční bolesti.
 16. Učiňte vědomé rozhodnutí, kým budete a jak budete reagovat. Buďte zodpovědní za své vlastní skutky.
 17. Respektujte soukromí a osobní prostor jiných. Nedotýkejte se osobního majetku druhých – zejména posvátných a náboženských předmětů. To je zakázáno.
 18. Buďte upřímní především sami k sobě. Nemůžete se starat a pomáhat ostatním, pokud se nejdříve nepostaráte a nepomůžete sami sobě.
 19. Respektujte ostatní náboženské víry. Nevnucujte svou víru ostatním.
 20. Podělte se o své štěstí s ostatními. Účastněte se charitativní činnosti.

~ Inter-Tribal Times, říjen 1994

Zdroj: Tarak Matl

Comments are closed.